Coop Invest

Investeringer med fokus

Vi søger investeringer, hvor vi kan bidrage med værdiskabelse

Coop Invest ønsker at foretage investeringer i startup-virksomheder, hvor det er muligt at understøtte værdiskabelsen. Vi investerer aktivt i startups, som ønsker netop Coop Invest som investor og sparringspartner. Vi vurderer hver case individuelt, og investeringskriterierne er derfor ikke identiske for alle investeringer. Send os derfor dit pitch via ansøgningsformularen eller find os under 'Kontakt os'.

Hvem er vi?

Coop Invest er et A/S, som er ejet 100% af Coop amba og dermed af alle Coops medlemmer. Den overskydende kapital, der ikke umiddelbart skal bruges i koncernens driftsselskaber (Coop Danmark, Coop amba, og Coop Bank) sendes videre til Coop Invest. Selskabets målsætning er at skabe et afkast, der enten kan bruges i de forskellige selskaber eller investeres på ny gennem Coop Invest.

Hvad investerer vi i?

Coop Invest er engageret i at finde nye startups, som ønsker at blive en del af den aktive portefølje. Vi søger startups, som ønsker netop Coop Invest som samarbejdspartner og dermed søger at skabe synergier sammen gennem virksomhedens unikke standpunkt og Coop Invests kapabiliteter. 

Hvad bringer vi?

Coop Invest bringer et unik sæt af kompetencer til deres porteføljeselskaber. Gennem Coop Danmark tilbydes porteføljeselskaber relevant assistance indenfor driften af detailhandel, samt adgang til et digitalt økosystem med +500k unikke ugentlige brugere. Yderligere bistår Coop Invest med særpræget rådgivning fra flere anerkendte erhvervsfolk (Om os)